ריכזנו עבורך את 20 השאלות הנפוצות ביותר בנושא דיני משפחה, לחצ/י לקריאה!
גירושין ודיני משפחה - שאלות נפוצות - עו"ד איילת שיים מור
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
03-9239966 052-3676797
Hebrew

20 שאלות נפוצות על דיני משפחה

שאלה מס' 1: האם המיתוס כי על אישה עדיף לפתוח בהליכים בביהמ"ש לענייני משפחה מאשר בבית הדין הרבני נכון?

תשובה: המיתוס אינו תמיד נכון. הדין הדתי יכול להקנות לבת הזוג יתרונות שלא תוכל לקבל בבית המשפט לענייני משפחה, כגון זכות "מדור ספציפי" שהיא הזכות לגור במקום המגורים הנוכחי בו היא מתגוררת, בהנחה והוא בבעלות בני הזוג ולא נכס שכור.

שאלה מס' 2: מהי סמכותו של בית הדין הרבני?

תשובה: לבית הדין הרבני הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בענייני נישואין וגירושין בין יהודים. בנוסף, כאשר מוגשת תביעת גירושין בין יהודים, לביה"ד סמכות מקבילה לבית המשפט לענייני משפחה לדון בעניינים הכרוכים בגירושין, דהיינו ענייני רכוש, מזונות אישה, משמורת ילדים וחינוכם אשר נכרכו עם תביעת הגירושין.

עוד על: בית הדין הרבני

שאלה מס' 3: מהו מירוץ הסמכויות?

תשובה: בעניינים אשר לבתי הדין ולבתי המשפט סמכות מקבילה כגון: מזונות אישה, חלוקת רכוש, משמורת ילדים והסדרי ראייה, הערכאה שאליה הוגשה התביעה קודם היא בעלת הסמכות לדון בעניין, כך שיש לבני הזוג אינטרס להגיש כמה שיותר מהר תביעה האחד נגד השני בערכאה בה מעוניינים להתדיין.

עוד על: מירוץ הסמכויות

שאלה מס' 4: מה מכיל הסכם הגירושין?

תשובה: הסכם הגירושין מסדיר את ענייני הגירושין בין הצדדים. ההסכם אמור לתת מענה לכל הבעיות העתידיות שעלולות לצוץ, כגון: הסדרת הגט בפועל , חלוקת הרכוש, מזונות, משמורת, הסדרי ראייה וחינוך הילדים המשותפים.

עוד על: הסכם גירושין

חייג/י לשיחה עם עורך דין מומחה: 03-9239966

שאלה מס' 5: כיצד בני זוג אשר אינם משתייכים לאותה דת יכולים להתגרש?

תשובה: על הצדדים או על הצד המעוניין להגיש תביעה להתרת הנישואין לבית המשפט לענייני משפחה אשר באזור מגוריהם, אשר יבחן את השתייכותם הדתית ויפנה לעיתים את בקשתם לבתי הדין הנוגעים בדבר בכדי לבדוק האם יש צורך בגירושין גם על פי הדין הדתי. במידה והתשובה לכך חיובית, תופנה התביעה לאותו בית הדין על מנת שיתיר את הנישואין. במידה ותשובת בית הדין הנוגע בדבר שלילית, ביהמ"ש לענייני משפחה יתיר את הנישואין.

שאלה מס' 6: כיצד בני זוג יהודים אשר נישאו בנישואין אזרחיים בחו"ל יתגרשו?

תשובה: מאחר ובני הזוג הינם יהודים, עליהם להתדיין בבית הדין הרבני שבאזור מגוריהם. לבית הדין הרבני הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בענייני נישואין וגירושין של בני זוג יהודים, לא משנה היכן נישאו.דיני משפחה

שאלה מס' 7: מהי הלכת השיתוף?

תשובה: הלכת השיתוף חלה על בני זוג שהתחתנו לפני שנת 1974 וחלה אף על ידועים בציבור.

בפסיקה התפתחה חזקה הקרויה חזקת השיתוף ולפיה קיימת חזקה שבני זוג שמנהלים אורח חיים תקין ומאמץ משותף, הרכוש שנצבר על שם מי מהם מצוי בבעלותם המשותפת.

שאלה מס' 8: מהו הליך איזון המשאבים?

תשובה: הליך איזון משאבים נקבע במסגרת חוק יחסי ממון שנחקק בשנת 1974 ועל כן חל על בני זוג שהתחתנו לאחר ה- 1.1.1974.

לפי הליך זה, הרכוש שנצבר במהלך נישואי הצדדים הוא רכוש משותף ויאוזן בין הצדדים בחלקים שווים.

זאת למעט נכסים שהתקבלו במתנה ו/או נכסים שהיו שייכים לבן הזוג ערב הנישואין, ו/או גמלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על ידי המוסד לביטוח לאומי, גמלה או פיצוי שנפסקו לבן זוג ע"פ חיקוק בשל נזק גוף או מוות ונכסים שהסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.

על פי הסדר איזון המשאבים חלה הפרדה רכושית בין בני הזוג ורק עם פקיעת הנישואין (במקרה של גירושין או מוות) יאוזנו נכסי הצדדים.

לחצ/י כאן ליצירת קשר וקבלת סיוע משפטי אישי

שאלה מס' 9: האם אישה יכולה לתבוע יותר מ- 50% מהרכוש המשותף שנצבר בעת איזון המשאבים?

תשובה: סעיף 8(2) לחוק יחסי ממון התשל"ג קובע כי ניתן לחלק את הרכוש של הצדדים בצורה לא שוויונית בין בני הזוג כאשר בית המשפט רואה שקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, על כן סעיף זה הינו פרוץ ונתון לשיקולו של ביהמ"ש.

נפסק זה מכבר כי אישה קיבלה למעלה מ- 50% מרכוש הצדדים בעת איזון המשאבים מאחר והוכח לביהמ"ש כי האישה, לאורך כל החיים המשותפים עם בן זוגה, עבדה ותרמה תרומה ניכרת לרכוש המשותף ואולם בן זוגה מרבית שנות חייהם המשותפים היה מובטל.

שאלה מס' 10: מהם שיקוליו של ביהמ"ש בבואו להכריע במשמורת קטינים?

תשובה: כאשר ביהמ"ש נדרש לשאלת המשמורת, פונה הוא לפקידת סעד במסגרת הלשכה לשירותים חברתיים שבמשרד הרווחה, על מנת שזו תגיש תסקיר בעניין הקטינים ותעמוד על מסוגלות ההורית של הצדדים, מי הוא ההורה המשמורן המועדף והיכן טובת הילדים להיות.

עקרון “טובת הילד” הוא השיקול המרכזי בקביעה מי מבני הזוג יחזיק בילדים. סעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ”ב - 1962 מציב הנחה מקדמית לפיה ייטב לילד/ה להיות בחזקת אמו לפחות עד הגיעו לגיל שש - זוהי חזקת גיל הרך הניתנת לסתירה, וכל מקרה לגופו.

כמו כן, נהוג שלא להפריד בין אחים\יות ולכן ברוב המקרים הילדים הגדולים יותר נגררים אחרי האח הקטן מגיל 6 (במידה וקיים קטין בגיל כזה), שנשאר עם האם. התחשבות ברצון הילד יכולה לבוא בין השיקולים שבית המשפט ישקול בקובעו מי יהיה ההורה המשמורן, אולם התחשבות בדעתו תעשה לגבי ילד בגילאים 11 ואילך.

שאלה מס' 11: הכיצד משמורת משותפת על הקטינים משפיעה על גובה המזונות שעל האב לשלם?

תשובה: כאשר ישנה משמורת משותפת, הרי שהילדים נמצאים פחות עם האם והוצאותיה קטנות מאשר אילו הילדים היו במשמורתה המלאה. בהתאמה הוצאות האב גדלות, אי לכך האב יישא בסכום מזונות נמוך מהסכום שהיה נפסק אילו הילדים היו במשמורת האם.

שאלה מס' 12: האם אב חייב לקיים הסדרי ראייה עם ילדיו?

תשובה: אב אינו חייב לקיים הסדרי ראייה עם ילדיו ואולם האם, מאחר והוצאותיה גדלות כאשר האב אינו לוקח את ילדיו לפי הסדרי הראייה שנקבעו, תוכל לתבוע דמי טיפול בילדים.
כמו כן, באם הילדים יזקקו לטיפולים נפשיים כתוצאה מהתנהגות האב, תוכל האם לתבוע את הוצאות טיפולים אלה. יש הסכמי גירושין במסגרתם ניתן לאכוף על האב קיום הסדרי ראיה.

שאלה מס' 13: האם אפשר לגרוע מזכותו של אב לראות את ילדיו מאחר ואינו עומד בתשלומי המזונות?

תשובה: לא ניתן לפגוע בקיום הסדרי הראייה של הילדים עם האב בשל אי תשלום מזונות.

שאלה מס' 14: מתי מתמנה אפוטרופוס לאדם?

תשובה: כאשר אדם מאבד את כשרותו המשפטית ומוכרז כחולה נפש, לוקה בשכלו או כאשר אינו מסוגל לדאוג לאי אילו ענייניו באופן ארעי או קבוע.

שאלה מס' 15: מה הקריטריונים להוכחת ידועים בציבור?

תשובה: ידועים בציבור חייבים בהוכחת קיומם של שני יסודות: חיי משפחה וניהול משק בית משותף. על בני הזוג להוכיח כי יחסיהם הושתתו על ערכים של חיבה ואהבה, מסירות ונאמנות וכן כי קיימו שיתוף במקום מגוריהם (אכילה, שתייה, לינה וכו'), כאשר כל אחד מבני הזוג מקבל את הדרוש לו ותורם אם מכספו ואם מטירחתו ועמלו כפי יכולתו למען הבית.

כן נפסק זה מכבר כי הצדדים הרוצים להוכיח כי הינם ידועים בציבור אינם חייבים לגור בדירה אחת או לנהל חשבון בנק משותף. באשר לפרק הזמן הנדרש לחיים משותפים יחדיו על מנת להיחשב כידועים בציבור, הרי שאין פרק זמן מינמלי ואף נפסק זה מכבר במקרה מסויים כי שלושה חודשים בלבד הינם מספיקים להוכחת מעמד של ידועים בציבור.

שאלה מס' 16: מתי ניתן להגיש תביעה להפחתת מזונות?

תשובה: אב יוכל להגיש תביעה להפחתת מזונות כאשר חל שינוי נסיבות מהותי, כגון אב אשר ירד מנכסיו, אב שאיבד את כושר השתכרותו ואינו מסוגל לעבוד כבעבר, אב שנולדו לו ילדים נוספים מאישה אחרת.

 הפורום לסיוע משפטי בנושא דיני משפחה וגירושין לרשותך בכל עת!

שאלה מס' 17: האם כאשר האם נישאת מחדש האב פטור מתשלום המזונות לילדים?

תשובה: על אב לשלם מזונות לילדיו בלי כל קשר באם האישה נשארת לבדה או נישאת מחדש. גובה תשלום המזונות ישאר כשהיה.

שאלה מס' 18: מהו גובה המזונות המינימאלי שנוהג בית המשפט לפסוק?

תשובה: גובה מזונות הבסיס המינימלי אשר ביהמ"ש נוהג לפסוק הנו 1,250 ₪ המהווים רק את צרכיו הבסיסיים של הילד. על סך זה נוספים רכיבים נוספים כגון מדור וחינוך.

שאלה מס' 19: אימתי הבעל יהיה פטור מתשלום מזונות אישה?

תשובה: חובת תשלום מזונות אישה נוצרת עם הנישואין ללא קשר לגובה נכסיה ואולם הבעל יהיה פטור מתשלום מזונות האישה אם יוכח כי האישה אשמה בהתערערות היחסים בין בני הזוג.
על הבעל להוכיח כי האישה בגדה, התנהגה בצורה אשר לא הולמת אישה נשואה, מסרבת לקיים יחסי מין עם הבעל וכן הלאה.

שאלה מס' 20: האם דיינים נוהגים לפסוק את הסכום הנקוב בכתובה?

תשובה: ישנם דיינים הפוסקים כי הבעל חייב לשלם את הסכום שחתם עליו, יהיה גבוה ככל שיהיה. לעומתם ישנם דיינים הסבורים כי יש להגביל את סכום הכתובה לסך של 120,000 ש"ח בלבד, מאחר והכתובה לא נועדה להעשיר את האישה ולרוקן את כיסיו של הבעל.

המגמה היא לפסוק סכומים ריאליים אשר הבעל יוכל לשלמם ואשר האישה תוכל להיבנות מהם בכבוד.

יש לך שאלות נוספות? רוצה לדעת יותר?
לשיחה אישית עם עו"ד איילת שיים מור חייג/י: 03-9239966

תאריך: 20/01/2013 21:44   
קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
נקודות למחשבה לפני חלוקת רכוש, פרידה וגירושין - כמה נקודות חשובות למחשבה בנושא חלוקת רכושם של בני זוג שהחליטו להתגרש. מהי עמדת בין המשפט לגבי חלוקת רכוש של בני זוג בהליכי גירושין?