עו"ד איילת שיים מור מסבירה על עילות גירושין - על מנת לקבל גט צריך עילת גירושין לפי חוק...
עילות גירושין - על מנת לקבל גט צריך עילת גירושין לפי חוק
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
03-9239966 052-3676797
Hebrew

עילת גירושין - הדרך לקבל גט

כאשר שני בני הזוג מסכימים להתגרש, ייטה בית הדין לתת פסק דין המכריז על גירושי הצדדים. כאשר אין הסכמה הדדית לגירושין חייבת להימצא עילת גירושין שעל בסיסה תינתן החלטה של בית הדין הרבני שיפסוק ויכריע בנושא הגירושין, לבקשת מי מן הצדדים.

על מנת שבית הדין הרבני יתן פסק דין המחייב את הבעל או האישה בגט, על בן הזוג המעוניין להתגרש להוכיח עילת גירושין אשר תקפה על פי הדין העברי. אם בית הדין לא מצא עילה מוצדקת לגירושין התביעה תידחה.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי!

אם בית הדין השתכנע שהעילה לגירושין מוצדקת, יוכל להוציא שלושה סוגי פסק דין:

  • פסק דין הממליץ להתגרש אשר לא מפעיל סנקציות על הצד המסרב להתגרש
  • פסק דין המחייב  להתגרש, בעל משמעות כספית, שכן אם הבעל מסרב להתגרש האישה תהא זכאית לקבל כתובתה
  • פסק דין הכופה גירושין אשר דרכו ניתן להפעיל על הסרבן צווי הגבלה עד כדי מאסר

לאחרונה תוקן חוק הסנקציות, וניתנת אפשרות לדייני בית הדין להטיל סנקציות והגבלות בכל אחד מסוגי פסקי הדין שצויינו לעיל.

עילות גירושין המוכרות לפי ההלכה כסיבות מוצדקות מבחינת הגבר

אישה שזנתה תחת בעלה - במקרה זה הודאת האישה בבגידה אינה מספיקה, אלא דרושים שני עדים ושהבגידה תהא מלאה. האישה הבוגדת אסורה גם על מי שעימו בגדה.עילות גירושין

אישה העוברת על דת משה - אישה הנוהגת בדרכים לא צנועות כמו לבוש פרובוקטיבי, פוגעת בבעל ובמשפחתו על ידי קללות והסתה, מכשילה את בעלה באיסורים דתיים ללא הסכמתו כגון הגשת אוכל לא כשר.

אישה מורדת - אישה המסרבת לקיים יחסי אישות עם בעלה ללא סיבה מוצדקת.

אישה הלוקה במומים - אותם הסתירה מבעלה לפני הנישואין, עקרה או שאינה מסוגלת פיזית לקיים יחסי אישות.

עילות המוכרות לפי ההלכה כסיבות מוצדקות לאישה לדרוש גט

מומים שהבעל הסתיר לפני הנישואין או מחלות מסוכנות שבגללן אי אפשר להתקרב לבעל.

בעל עקר - מאחר שהמצווה נדרשת מהבעל על האישה להוסיף שהיא מאד חפצה בילדים.

בעל שאינו מסוגל לקיים יחסי אישות או בעל מורד – המסרב לקיים יחסי אישות.

בעל שלמרות שיש לו אפשרות כלכלית, מסרב לשלם מזונות.

בעל הנוהג באופן לא ראוי עם אשתו – משפיל, מכה או מקלל.

בעל בוגד.

בעל המכשיל את אשתו באיסורי דת ללא הסכמתה כמו אילוץ האישה לקיים יחסי אישות בזמן נידה.

סיבות מודרניות לגירושין שאינן מופיעות בדין העברי הינן

בעיות פיננסיות מובילות לעיתים לגירושין כמו חילוקי דעות לגבי הוצאות וכדומה. בהקשר זה הטענה היא כי הבעיות הינן עמוקות יותר, אך הן מוצאות ביטוי בהיבט הפיננסי, או שבעיות אלו הן הקש ששבר את גב הגמל.

חוסר התאמה – פערים המתגלים מהתחלה או לאחר שנים רבות על רקע של תחומי עניין, ציפיות וסדר עדיפויות שונה, בדרך כלל בגלל רקע חברתי שונה, עדות שונות ונקודת מוצא שונה מבחינה כלכלית. בין היתר, מתגלה לעיתים חוסר התאמה מינית בגלל יחס וציפיות שונות מבן הזוג בקשר ליחסי מין.   

מאחר שההוראה על גירושין, טקס קבלת הגט ואישורו חייב להיעשות בבית הדין הרבני, המחוקק מתערב בעניינים אלו רק בעקיפין ורק כאשר בתי הדין חורגים מסמכותם.

עם זאת, קיימת התאמה בין הגישות המודרניות לדין העברי וניתן לפרשן גם ברוח ההלכה. דוגמה לכך הוא חוסר התאמה מינית שניתן לפרש כאיש או אישה מורדת וחוסר יכולת לקיים יחסי אישות.

יש לך שאלות בנושא עילות גירושין? רוצה לקבל יעוץ?
עו"ד איילת שיים מור תשמח לסייע: 03-9239966

תאריך: 17/01/2013 10:19   
ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור