מזונות ילדים - זכויות הילדים וחובות ההורים בכל הנוגע לתשלומי מזונות עד גיל 18...
מזונות ילדים - מתי ובאילו תנאים צריך לשלם מזונות לילד?
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
03-9239966 052-3676797
Hebrew

מזונות ילדים - זכויות הילדים וחובות ההורים

העיקרון העומד בבסיס המונח מזונות ילדים הוא שלאחר הגירושין מחויב האב להבטיח את רווחתם הכלכלית וצרכיהם הבסיסיים של ילדיו עד הגיעם לגיל 18. החוק מעדיף את צרכי הילדים על עושרו של האב, כך שמבחינה משפטית תשלום המזונות אינו תלוי במשכורתו של האב.

באופן זה, גם אם משכורתו של האב נמוכה יחסית, או שנקלע לחובות, עדיין יהיה עליו להקפיד ולשלם מזונות עבור ילדיו.

את גובה תשלום המזונות ניתן לקבוע במסגרת הסכם הגירושין כך ששני הצדדים מסכימים על גובה המזונות שישולמו כל חודש.

לשיחה עם עורך דין חייג/י: 03-9239966

עם זאת, פעמים רבות מתעוררת מחלוקת; האישה שאינה זכאית לתשלום מזונות לאחר הגירושין ורוצה לגדל ילדיה בכבוד שואפת לסכום מזונות מרבי, ומנגד – הגבר מעוניין שגובה המזונות יתפוס נתח נמוך ככל האפשר מהכנסתו על מנת שלאחר הגירושין יוכל לחזור לשגרת חייו במהירה ולחיות ברווחה.

במקרה זה של אי הסכמה, ההחלטה על גובה התשלום תהיה בבית המשפט אשר יקח בחשבון את מצב האב תוך כדי הערכת יכולת השתכרותו העתידית וכן את גיל הילדים וצרכיהם.

יש לציין שהאב אינו יכול לכפות על האם דיון בבית הדין הרבני, ויותר מזה – גם אם האם הסכימה לדון בגובה המזונות בערכאה זו אך הילדים מסרבים – זכותם להגיש תביעת מזונות נפרדת בבית המשפט לענייני משפחה.

נציין כי ישנם מקרים, בהם גובה שכרה של האישה גבוה, שאז ניתן לחייב אותה בתשלום מזונות ילדים מכוח דיני צדקה שבהלכה היהודית.

שני השיקולים הבולטים בקביעת תשלום המזונות הינם גיל הילדים, וגובה הכנסות ההורים.

החובה לשלם לפי גיל הילדים

עד הגיע הילדים לגיל 6 החובה לשלם מזונות חלה על האב בלבד, והוא משלם על צרכים הכרחיים כגון מזון הלבשה והנעלה, מקום המגורים ואחזקתו, חינוך, שירותים רפואיים וטיפול בילדים - בין אם האם מטפלת בהם ובין אם מישהו אחר.

החובה לשלם עבור מקום המגורים ואחזקתו מכונה "חובת המדור" כאשר על האב לשאת בחלק מהוצאות שכר הדירה או המשכנתא.   

בגיל 6-15 האב ממשיך לשלם לבדו על הצרכים ההכרחיים, אך בצרכים הנוספים – המכונים צרכים מדין צדקה – נושאת גם האם, כאשר הנטל מתחלק בדרך כלל באופן שווה בין ההורים. דוגמא לצרכים מדין צדקה הם חוגים ושיעורים פרטיים, נסיעות או מתנות.

החל מגיל 15 החיוב לתשלום מזונות הוא עבור צרכים מדין צדקה ואז החלוקה נעשית בין האב לאם ומחושבת יחסית לגובה הכנסותיהם.

עם הגיע הילדים לשירות צבאי או לאומי, על האב לשלם 1/3 מגובה המזונות שנפסקו עד גיל 18, אך אם יש הסכמה, יכול הוא לשלם סכום גבוה יותר.

קיראו בהרחבה על: הסדרי ראיית ילדים

קביעת גובה מזונות הילדים - דוגמא מתוך פסק דין

האיזון בין צרכי הקטין לזכות האב לחיות בתנאי קיום בסיסיים עמד לנגד עיני השופט בפסק דין שניתן בשנת 2005 בבית המשפט לענייני משפחה ברמת – גן (תמ"ש 4191/03).

בתביעת מזונות של קטין בן חמש וחצי הוערכה הכנסת האב ב – 4,000 שקלים, בעוד לאם הכנסה דומה. על מנת לאפשר לאב לחיות בתנאי קיום מינימאליים חייב בית המשפט את האב בסכום מזונות בסך 2,000 ₪. סכום המזונות כלל תשלום עבור מקום המגורים ואחזקתו (מדור) והשתתפות חלקית בתשלום לגן.

נדגיש עוד כי תשלומי המזונות לילדים צמודים למדד המחירים לצרכן ומתעדכנים בכל 3 חודשים. ערעור על קביעת מזונות יוגש לבית המשפט המחוזי, שלא הסמכות העניינית לדון בנושא.

עו"ד איילת שיים מור מייצגת לקוחות, נשים וגברים, בכל עניין משפטי הנוגע לתשלומי המזונות לילדים. אנו מציעים גם לך לפנות ולקבל יעוץ משפטי אישי ומקצועי, להסדרת ענייני הפרידה, חלוקת הרכוש ובעיקר בכל הנוגע לזכויות הילדים לקבל מזונות עד הגיעם לגיל 18.

לשיחה אישית עם עורכת הדין איילת שיים מור חייג/י: 03-9239966

תאריך: 02/12/2012 11:05