משרד עורכי דין איילת שיים מור - המשרד מתמחה בדיני משפחה, כשרות משפטית ואפוטרופסות. ליחצו לפרטים...
כשרות משפטית ואפוטרופסות - מינוי אפוטרופוס עו"ד איילת שיים מור
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
03-9239966 052-3676797
Hebrew

כשרות משפטית ואפוטרופסות

"כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו" כך נקבע בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (להלן: "החוק"), דהיינו כנגד כל אדם יכולים להיזקף חובות וכן לעמוד לזכותו זכויות מרגע לידתו ועד מותו.

החוק מגביל את כשרותן של קבוצות מהאוכלוסיה. הגבלתן היא כוללנית ולא לעניין מסויים כמו הגבלת הכשרות המשפטית של חולי נפש או לוקים בשכלם או אנשים אשר אינם מסוגלים לדאוג לאי אילו מעניינם באפן ארעי או קבוע.

בנוסף, בפסק דין בית המשפט יכול להגביל את כשרותו המשפטית של אדם לבקשת בן זוגו או קרובו, כאשר ניתן להגביל גם לבקשת היועמ"ש או בא כוחו ולאחר ששמע את האדם או נציגו.

בעת שהוגבלה כשרותו המשפטית של אדם, ביהמ"ש לענייני משפחה רשאי למנות לאותו אדם אפוטרופוס אשר ינהל את ענייניו. אדם שביהמ"ש מינה לו אפוטרווס נקרא בלשון משפטית "חסוי".

בקשה למינוי אפוטרופוס תוגש ע"י בן זוגו או קרובו או בידי היועמ"ש או בא כוחו. לאור הבקשה ביהמ"ש יכול למנות לאפוטרופוס יחיד או תאגיד או את האפוטרופוס הכללי, הכל לפי שיראה לו בנסיבות העניין לטובת החסוי.

מאחר ותפקיד האפוטרופסות מחייב אחריות גדולה במיוחד, על האפוטרופוס שימנה ביהמ"ש לתת את הסכמתו לעניין, כאשר במידה והוא יסרב, ביהמ"ש יורה על מינוי אדם אחר והכל לפי טובת החסוי.

לשיחה אישית עם עורך דין בנושא כשרות משפטית חייג/י: 03-9239966

מהו תפקיד האפוטרופוס

מתפקידו של האפוטרופוס לייצג את האדם שהוגבלה כשרותו בכל פעולה משפטית ובכל עניין לפי הסמכויות שבית המשפט העניק לו. על האפוטרופוס לפעול ולנהוג לטובת החסוי תמיד וככל שהדבר ניתן לשמוע את דעתו טרם נקיטת פעולות בעניינו. 

האפוטרופוס יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם לחסוי או לרכושו למעט אם נהג בתום לב או שביהמ"ש אישר את פעולותיו מראש או בדיעבד.

מינוי וסיום תפקידו של האפוטרופוס

בית המשפט יכול למנות אפוטרופוסים שונים לעניינים שונים, לדוגמא אפוטרופוס אחד לרכושו של החסוי ואפוטרופוס אחר לגופו של החסוי ובאותה עת החסוי חייב למלא אחר הוראות האפוטרופוסים ולציית להן.

האפוטרופוס יסיים את תפקידו כאשר ביהמ"ש הכריז על "פסול הדין" כ"כשיר", בנוסף יסתיים תפקידו במותו של החסוי או בשעה שהסיבה שבגללה נקבעה האפוטרופסות חדלה מלהתקיים.

האפוטרופוס רשאי להגיש את התפטרותו בכתב לביהמ"ש ורק כאשר אישר ביהמ"ש את התפטרותו יחדל מלשמש כאפוטרופוס.

כמו כן, ביהמ"ש רשאי לפטר אפוטרופוס אשר לא תיפקד כראוי והכל כפי שיראה לביהמ"ש בנסיבות העניין.

שאלות על אפוטרופסות? רוצה לדעת יותר על כשרות משפטית?
ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי ודיסקרטי!

 היכנס/י לפורום שלנו לסיוע משפטי לכל שאלה ובכל עת

תאריך: 20/01/2013 21:53