מה פירוש המונח פירוק שיתוף? איך מתבצעת חלוקת רכוש בהליך גירושין ? לכל הפרטים לחצ/י כאן...
חלוקת רכוש - משרד עורכי דין איילת שיים מור
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
03-9239966 052-3676797
Hebrew

מתגרשים? כל מה שחשוב לדעת בשלב חלוקת הרכוש

אחת הסוגיות המעניינות והרגישות ביותר בעת פרידה הינה חלוקת הרכוש המשותף. מה נכלל בהגדרת רכוש משותף? מה איננו מהווה רכוש משותף?

כשמדובר בבני זוג שנישאו לפני 1.1.1974, חלה עליהם "חזקת השיתוף" שהינה חזקה שהתפתחה בפסיקה ולפיה הרכוש שנצבר במהלך חייהם המשותפים הינו רכוש משותף של הצדדים.

במקרה זה ניתן לחלק את הרכוש בכל עת ואין הדבר תלוי במועד פקיעת הנישואין. במידה ומי מהצדדים טוען כי נכס מסויים שייך אך ורק לו, עליו להוכיח כי לא הייתה כוונת שיתוף לגבי אותו נכס ספציפי.

כאשר מדובר בבני זוג שנישאו לאחר שנת 1.1.1974, חל עליהם חוק יחסי ממון, לפיו במידה ובין הצדדים לא קיים הסכם ממון המסדיר את יחסיהם הרכושיים, הרכוש שנצבר במהלך חייהם המשותפים הינו רכוש משותף.

במקרה זה ניתן לחלק את הרכוש עם פקיעת הנישואין (מוות או גירושין) או בהתקיים תנאים מסוימים שנקבעו לאחרונה בתיקון לחוק יחסי ממון.

לשיחה אישית עם עורכת הדין חייג/י: 03-9239966

הלכת שיתוף

הלכת השיתוף חלה על בני זוג שהתחתנו לפני שנת 1974 וחלה אף על ידועים בציבור. בפסיקה התפתחה חזקה הקרויה חזקת השיתוף ולפיה קיימת חזקה שבני זוג שמנהלים אורח חיים תקין ומאמץ משותף, הרכוש שנצבר על שם מי מהם מצוי בבעלות משותפת.חלוקת רכוש בגירושין

הגדרת רכוש כוללת, בין היתר, נכסי מקרקעין, מיטלטלין, מניות, קופות גמל, חסכונות, זכויות פנסיוניות, נכסים עסקיים, מוניטין עסקי וכל זכות בעלת ערך כלכלי שנצברה במהלך הנישואין.

חובות שנוצרו כתוצאה מהחיים המשותפים, כגון הלוואות שנטלו הצדדים, משכנתא וכיו"ב הינם משותפים ונכללים ברכוש המשותף.

מאידך וברוב המקרים חובות אישיים כגון חוב הימורים, הלוואות מהשוק האפור, העלמת מס, חובות שנוצרו ללא ידיעת הצד השני וכיו"ב אינם בגדר חובות משותפים לבני הזוג המתגרשים.

משמעות האמור לעיל הינה, כי למעשה אין חשיבות על שם מי מהצדדים נרשם הנכס בעת רכישתו (כל עוד נרכש במהלך הנישואין) - כאשר הצדדים ירצו לחלק את הנכס הוא יחולק בחלקים שווים ביניהם.

לפי הפסיקה די בכך שיוכח שבני הזוג ניהלו חיים משותפים ביחידת מגורים משותפת, תחת קורת גג אחת, כדי ללמוד על קיום חזקת השיתוף.

המטרה של חזקת השיתוף היא צדק חברתי והיא מבוססת על ההנחה כי שני בני הזוג תורמים, כל אחד לפי דרכו, במידה שווה למשפחה ולא בהכרח תרומה כספית אלא גם טיפול בילדים, עבודות הבית וכו'.

לא יאוזנו כעיקרון בין בני הזוג "נכסים שלא נוצרו ביגיעת בני הזוג במהלך תקופת הנישואין" (נכסים "חיצוניים"). כלומר, נכסים שנצברו לבן הזוג האחר לפני הנישואין או שבאו לו במתנה או בירושה במהלך הנישואין.

כל המידע בנושא משמורת ילדים והסדרי ראייה, לחצ/י לקריאה

דירת המגורים

לעניין דירת המגורים שהנה נכסהמקרקעין הנפוץ ביותר, נהוגה חזקה לפיה הדירת המגורים שייכת לשני בני הזוג היות וההנחה היא שכאשר רכש אחד מבני הזוג דירה לצרכי מגורי בני הזוג, ביקש והתכוון שהבעלות בדירה הזו תהיה לשניהם וזאת כל עוד אין הנחה זו נסתרת ע"י כוונה אחרת העולה מפורשות או במשתמע מן העניין.

כאשר מדובר בדירת מגורים שמקורה "חיצוני" כגון דירה שהייתה לאחד מבני הזוג בטרם הנישואין או שנתקבלה במתנה או בירושה במהלך הנישואין, על בן הזוג הטוען להלכת השיתוף להוכיח את חזקת השיתוף, למשל אם יבוא ויטען שפיתח את הקרקע או השביח את הנכס שקיבל בן הזוג בירושה או קנה בן הזוג טרם הנישואין.

על פי רוב, הפירוד הממשי הוא המעיד על קיצה של כוונת השיתוף ברכוש, כמו יציאת בן הזוג מדירת המגורים או הגשת תביעות רכושיות. ליצירת קשר ישיר ללא התחייבות לחצ/י כאן.

פורום דיני משפחה וגירושין לשירותך בכל עת!

איזון משאבים

איזון משאבים נקבע במסגרת חוק יחסי ממון שנחקק בשנת 1974, לפיו הרכוש שנצבר במהלך נישואי הצדדים הוא רכוש משותף ויאוזן בין הצדדים בחלקים שווים, למעט נכסים שהתקבלו במתנה ו/או נכסים שהיו שייכים לבן הזוג ערב הנישואין ו/או גמלה המשתלמת לאחד מבני הזוג ע"י המוסד לביטוח לאומי, גמלה או פיצוי שנפסקו לבן זוג על פי חיקוק בשל נזק גוף או מוות ונכסים שהסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.

ע"פ הסדר איזון המשאבים, חלה הפרדה רכושית בין בני הזוג ורק עם פקיעת הנישואין (במקרה גירושין או מוות) יאוזנו נכסי הצדדים.

האופציה העומדת בפני בן זוג המעוניין להבטיח את זכויותיו ברכוש המשותף ולמנוע הברחת נכסים על ידי בן הזוג השני, היא הגשת "תביעה לשמירת זכויות" לפי סעיף 11 לחוק יחסי ממון, במסגרתה ניתן להטיל צווי עיקול וצווי מניעה על הנכסים המשותפים.

בבואו של בית המשפט לבצע חלוקת רכוש יחולק הרכוש בחלקים שווים בין בני הזוג ואולם ניתן לבית המשפט שיקול דעת לסטות ממנו ולשנות את בסיס האיזון או להוציא/להכליל נכסים במאגר האיזון.

משטר איזון המשאבים קובע כי נכסי כל אחד מבני הזוג יכללו בנכסי האיזון ויערך אומדן לשווים, דהיינו, מצרפים את כלל המשאבים בהערכה מקיפה וכוללת כאשר כלל המשאבים יחולק בין בני הזוג.

באם יהיה הפרש לטובת אחד מבני הזוג, כלומר נכסיו של אחד מבני הזוג יהיו שווים יותר מאלו של בן הזוג השני, ההפרש יחולק בין בני הזוג. משרדה של עו"ד איילת שיים מור מציע יעוץ משפטי מקצועי ממומחית לדיני משפחה ובעלת נסיון עשיר בענייני גירושין וחלוקת רכוש.

יש לך שאלות נוספות בנושא חלוקת רכוש?
חייג/י לעו"ד איילת שיים מור: 03-9239966

תאריך: 20/05/2013 16:32   
פנו אלי לפגישה אישית!
פניה אישית לעורכת דין איילת שיים מור
בואו להתייעץ עם עורך דין כבר עכשיו!
פורום גירושין
להתייעץ ולשאול בפורום המשפטי שלנו!
אודות עורכת דין איילת שיים מור
בואו לקרוא על ניסיוני בדיני המשפחה...
מירוץ הסמכויות
לפתוח בהליכי גירושין - איך ומתי?
שאלות ותשובות על גירושין ודיני משפחה
בואו לקרוא ולדעת יותר על פרידה וגירושין...
קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
נקודות למחשבה לפני חלוקת רכוש, פרידה וגירושין - כמה נקודות חשובות למחשבה בנושא חלוקת רכושם של בני זוג שהחליטו להתגרש. מהי עמדת בין המשפט לגבי חלוקת רכוש של בני זוג בהליכי גירושין?