עו"ד איילת שיים מור מסבירה על הפחתת מזונות - דרכי פעולה לצורך הקטנת דמי מזונות חודשיים...
הפחתת מזונות - דרכי פעולה לצורך הקטנת דמי מזונות חודשיים
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
03-9239966 052-3676797
Hebrew

רוצה להקטין את תשלומי המזונות?

תביעה לצורך הפחתת מזונות, הינה תביעה שמוגשת לאחר שבעבר, במסגרת הסכם גירושין או פסק דין למזונות, נקבעו מזונות מסויימים, אשר סכומם גבוה מהסכום אותו רוצה / מסוגל האב לשלם למזונות ילדיו, כעת משחלף זמן, ונסיבות חיי האב השתנו.

בעת פסיקת המזונות, בהליך הראשוני בין הצדדים, פוסק בית המשפט למשפחה את גובה המזונות על פי הנתונים העובדתיים הקיימים בפניו, והנוגעים לכמות הילדים, צרכיהם, תוך התייחסות לפרנסת האב, יכולתו הכלכלית, רכושו ופוטנציאל ההשתכרות שלו, בעת פסיקת המזונות.

מתי ניתן להגיש תביעה להפחתת מזונות?

המזונות נבחנים כאמור בראי צרכי הקטינים אותה שעה, אך גם צופים פני עתיד, באופן שגיל הילדים משתנה וגם צרכיהם על פני השנים וכל זאת נלקח בחשבון.

ואולם, בית המשפט הפוסק מזונות או עורך הדין המנסח הסכם העוסק במזונות, איננו יכול לצפות למשל מפולת כלכלית של אב שעסקיו קרסו, מחלה קשה אשר מונעת ממנו לעבוד כפי שנהג, אבדן פרנסה בשל פיטורין ואי מציאת עבודה חלופית באותו שכר במשך תקופה ארוכה, פשיטת רגל או הולדת ילדים נוספים.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי ודיסקרטי!

בשל האמור לעיל, ענין גובה המזונות לעולם איננו סופי למעשה, ודלתו של בית המשפט לענייני משפחה פתוחה בפני אב הנקלע לאחד מן המצבים שלעיל, בדרך של תביעה להפחתת מזונות.

תביעה שכזו תוגש לבית המשפט לענייני משפחה, כשהיא ערוכה כדין, נתמכת בתצהיר ומגובה בראיות מוצקות להוכחתה. התביעה תידון בקדם משפט ולאחריה בהליך של הוכחות (הבאת ראיות וחקירת בעלי הדין ועדים נוספים), סיכומים, ועד לקבלת פסק דין סופי.

סיבות מוצדקות להקטנת מזונות

נקבע בפסיקת בית המשפט לענייני משפחה כי לא בקלות יופחת סכום המזונות אשר נקבע בהסכם או בפסק דין, וכי לא די בשינוי נסיבות קל על מנת שענין גובה המזונות, יפתח מחדש.

על מנת לזכות בפסק דין להפחתת מזונות יש להוכיח כי ישנה סיבה (עילה) מוצדקת, אחת או יותר להפחתת גובה המזונות, דהיינו, שהתרחש שינוי נסיבות מהותי בין זמן מתן פסק הדין הראשון ובית מועד הגשת התביעה. המדובר בשינוי נסיבות בלתי צפוי, המצדיק עיון ובחינה מחדש של סכום המזונות המשולם.

מדובר בשינוי נסיבות מהותי אשר יבחן בהתאם לנסיבות המקרה הספציפי המובא בפני בית המשפט, בקשר לאותו אב ספציפי המגיש את התביעה. מה היה מצבו (הכלכלי / תעסוקתי / רפואי) בעת מתן פסק הדין הראשון או חתימת הסכם הגירושין ומה מצבו כיום, במועד הגשת התביעה.

לא בקלות יופחת סכום מזונות עליו הסכימו הצדדים בהסכם או סכום אותו פסק בית המשפט, ועל התובע מוטל נטל ההוכחה כי השינוי שהתרחש בנסיבות היה גם בלתי צפוי וגם משמעותי במהותו, שינוי המהווה סיבה לשקול את ענין פסיקת תשלום המזונות מחדש, ואולי להפחיתו.הפחתת מזונות - הכיצד?

מהו שינוי נסיבות מהותי?

בבואנו לסקור את פסקי הדין בענין הקטנת מזונות הניתנים בבתי המשפט למשפחה, ניתן להבחין במספר נושאים אשר מהווים בסיס לפסיקה בענין הפחתת מזונות בשל שינוי נסיבות למשל:

שינוי לרעה במצב כלכלי - נדרש שינוי מהותי וקיצוני המצביע על הבדל במצב הכלכלי בין יום מתן פסק הדין ובין מועד הגשת התביעה, שינוי המקשה מהותית על היכולת להמשיך ולשאת בסכום הפסוק.

התובע חייב לבסס תביעתו על ראיות עובדתיות מוצקות. על התובע לחשוף בפני ביהמ"ש את מצבו הכלכלי לפרטי פרטים ולרבות הצגת מצב חשבון הבנק, תדפיסי אשראי, הוכחות חוב, תצהירי נושים,  וכל ראיה שיש בה לבסס טענתו של האב ולהוכיחה.

שינוי לרעה במצב הבריאותי - גם כאן נדרש שינוי אשר יש בו כדי להשליך על יכולת ההשתכרות ולהקטינה משמעותית ביחס ליום מתן פסק הדין, בשל פגיעה אנושה בכושר ההשתכרות נוכח המצב הרפואי. כמו כן יש צורך להוכיח כי המצב הרפואי קבוע וכי גם בעתיד יפגע כושר ההשתכרות של האב בשל המצב הרפואי.

הולדת ילדים נוספים (יותר מילד אחד) - נהוג לחשוב כי עם הולדת ילד נוסף לאב, יש ביכולתו לקבל הקלה בתשלום המזונות נוכח חיובו בפרנסת משפחתו החדשה, ואולם נקבע לא אחת בפסיקה כי הולדת ילד אחד אינה מהווה שינוי נסיבות.

הולדת יותר מילד אחד עשויה להוות שינוי נסיבות, אלא שאינה מספיקה לבדה אלא יש להציג עילה נוספת בצידה. כך נבחן כל מקרה לגופו, ולא ניתן להסיק ממקרה אחד על משנהו.

ילד מרדן / סרבן קשר / ניכור הורי - ילד המתמיד בסירובו לקיים קשר עם אביו, עלול לאבד את מזונותיו, או מהכיוון ההפוך, אב אשר ילדו מסרב לקיים עימו קשרים, עשוי להיות פטור מתשלום מזונות הילד הספציפי (אין בכך כדי להשליך על מזונות שאר אחיו של הקטין המרדן).

גם כאן נוטים בתי המשפט להחמיר ולא לפטור את האב ממזונות הקטין בנקל, אלא רק לאחר ששוכנע ביהמ"ש כי אין סיבה מוצדקת בסירובו של הקטין לקיים קשר עם אביו, וכי האב עשה כל אשר ביכולתו על מנת לנסות ולקיים קשר סדיר עם הקטין.

שינוי במצב הכלכלי של האם - כאשר לאחר מתן פסה"ד השתנה באופן מהותי מצבה הכלכלי של האם, לדוגמה, בעבר נשאה בהוצאת שכירות גבוהה אך כעת בעקבות ירושה שקיבלה גרה בדירה משל עצמה ללא הוצאות מדור עבור שכירות / משכנתא, אז יטען האב כי ניתן להפחית את חיובו במדור או מזונות לענין זה.

מה נדרש מהתובע להפחתת מזונות?

הפסיקה הנוהגת קבעה מספר מבחנים בהם על התובע הקטנת מזונות לעמוד:

תום לב וידיים נקיות - האב חייב להוכיח כי תביעתו הוגשה בתום לב וידיו נקיות דהיינו כי לא העלים רכוש, או העביר כספים לחשבון הוריו על מנת להראות חסרון כיס. כן חייב התובע להוכיח אילו מאמצים עשה על מנת לעמוד בחיוביו לתשלום המזונות ומדוע כשלו מאמצים אלו.

הוכחת שינוי מצבו באופן מהותי ובלתי צפוי - לא די כי נוצר שינוי בנסיבות שהיה בלתי צפוי בעת פסק הדין, אלא יש להוכיח שהשינוי הבלתי צפוי, יצר מציאות של מצוקה כלכלית, המחייבת הפחתת סכום המזונות, שכן לדוגמא אם לאב מסויים נולדו עוד שלושה ילדים נוסף על השלושה שבענינם עוסק פסק הדין הראשון אותו מבקשים לשנות, דבר המהווה שינוי נסיבות מהותי ובלתי צפוי לכאורה, אך מאידך משכורתו של האב גדלה ועומדת על פי 2 מהמשכורת אשר היתה לו בעת פסיקת פסק הדין, במקרה כזה לא יופחתו המזונות.

מן האמור אנו למדים כי לא די בשינוי נסיבות אלא יש לטעון ולהוכיח כי שינוי הנסיבות עליו מדובר הינו בלתי צפוי ומציב את האב במקום של חוסר כלכלי עצום, המקשה עליו לעמוד בתשלום המזונות על פי פסק הדין או ההסכם.

אי צדק בהשארת פסק הדין הראשון בתוקפו - על האב התובע מוטלת חובת ההוכחה כי יהיה זה בלתי צודק להשאיר את סכום דמי המזונות הפסוק על כנו, שכן בנסיבות שנוצרו, מדובר בסכום אשר איננו צודק, ולו היה מובא המקרה לפתחו של בית המשפט כיום, תוך שקילת הנסיבות החדשות, היה נפסק סכום מזונות נמוך יותר.

הפחתת מזונות שנקבעו בהסכם גירושין

בשונה ממתן פסק דין על ידי ביהמ"ש לאחר בחינת צרכי הקטינים ויכולת האב, ישנם מקרים בהם הצדדים מגיעים להסכם בענין מזונות הילדים, וההסכם מאושר בביהמ"ש ומקבל תוקף של פסק דין. במקרה של הסכם בעניין מזונות, לא בקלות ניתן יהיה להפחית את סכום המזונות עליו הוסכם.

הפסיקה קבעה שלושה תנאים מצטברים בהם יאלץ האב התובע הקטנת תשלומים לעמוד, והמדובר בתנאים מצטברים: תום לב ונקיון כפיים, שינוי נסיבות מהותי ואי צדק בהשארת הסכום כפי שנפסק בעבר, ופתח אותו השאירו הצדדים (בהסכם הגירושין) לפיו ניתן יהא להעלות לדיון מחודש את חיוב המזונות עם שינוי נסיבות.

התחייבות בהסכם גירושין שלא לתבוע הפחתת מזונות

פעמים רבות אנו נתקלים באבות אשר במסגרת הסכם הגירושין התחייבו כי לא יתבעו הפחתת מזונות. נקבע בפסיקה כי התחייבות מעין זו, על אף שההסכם במסגרתה בוצעה ההתחייבות אושר כפסק דין - איננה תקפה.

כלומר, גם לאב שהתחייב במסגרת הסכם כי לא יתבע הפחתת מזונות, פתוחה הדרך, במקרים מוצדקים כפי שפורט לעיל, לתבוע הפחתת סכום המזונות.

על אף האמור לעיל, נקבע בפסיקה שבמקרה כגון זה, הנטל המוטל על האב להוכחת עילת הפחתת המזונות הינו מוגבר וגבוה יותר מאשר הנטל המוטל על אב אשר המזונות אותם משלם נקבעו בפסק דין, שכן כנראה אב זה, זכה במסגרת הסכם הגירושין להטבות נוספות אשר נכרכו בנושא המזונות, ויש לראותן כמקשה אחת.

כמה מילים לסיכום בעניין הקטנת תשלומי המזונות...

ניתן במקרים מסויימים להפחית את סכום המזונות הפסוק. לשם זכייה בתביעה להפחתת מזונות, על התובע להוכיח שינוי נסיבות מהותי שהיה בלתי צפוי. על התובע להוכיח עילה משמעותית. על התובע להרים את נטל הראיה ולשכנע את ביהמ"ש כי התביעה הינה מוצדקת ומוכחת.

במקרים הנ"ל ולשם השגת היעד שהינו פסק דין הקובע כי סכום המזונות המשולם יופחת, מומלץ לקבל את חוות דעתו של עורך דין מומחה בעניני משפחה, אשר יבחן את המקרה ונסיבותיו ויחווה דעתו, באם לאב קיימים סיכויי תביעה טובים, ואשר יבנה אסטרטגיה משפטית המתאימה למקרה הספציפי.

לשיחה אישית עם עורכת דין איילת שיים מור חייג: 03-9239966

תאריך: 21/07/2013 08:45   
פנו אלי לפגישה אישית!
פניה אישית לעורכת דין איילת שיים מור
בואו להתייעץ עם עורך דין כבר עכשיו!
פורום גירושין
להתייעץ ולשאול בפורום המשפטי שלנו!
אודות עורכת דין איילת שיים מור
בואו לקרוא על ניסיוני בדיני המשפחה...
מירוץ הסמכויות
לפתוח בהליכי גירושין - איך ומתי?
שאלות ותשובות על גירושין ודיני משפחה
בואו לקרוא ולדעת יותר על פרידה וגירושין...
ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור