הליכי גירושין - המדריך המלא למתגרש/ת מאת עורכת הדין איילת שיים מור...
הליכי גירושין - המדריך המלא למתגרש/ת מאת עו"ד איילת שיים מור
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
03-9239966 052-3676797
Hebrew

הליכי גירושין - המדריך המלא למתגרש/ת

ההחלטה להתגרש אינה יכולה להישאר ברמת ההצהרה המופשטת. עליה להיות מעוגנת באמצעות פתיחה בהליכי גירושין בבית הדין הרבני ו/או בית המשפט לענייני משפחה שדנים בבקשה ההדדית והמוסכמת או לעיתים בתביעה חד צדדית שיוזם אחד מבני הזוג ומקבלים החלטה שנועלת את הליך הגירושין.

כל ערכאה דנה ומחליטה בהתאם לסמכויותיה, בית הדין הרבני הוא הסמכות הבלעדית להכרעה בענייני נישואין וגירושין של יהודים במדינת ישראל. הגשת תביעה לבית הדין הרבני בה נכרכו כל נושאי המחלוקות בין בני הזוג משמעה, טיפול בהליכי גירושין לרבות שאר התביעות ולמעט ענייני מזונות קטינים אשר אינם ניתנים לכריכה וידונו ברבני רק בהסכמת אם הקטינים.

חייג/י לשיחה עם עורך דין: 03-9239966

בית משפט לענייני משפחה כמו בית הדין הרבני מוסמך לדון בנושאים הקשורים לעניינים שבמחלוקת סכסוך גירושין והסדרתם לרבות חלוקת רכוש, מזונות אישה ומשמורת ילדים. לעניין מזונות ילדים, לבית המשפט סמכות קודמת לבית הדין במידה והמזונות נתבעו עבור הילדים הקטינים. בהסכמת שני ההורים ניתן לדון במזונות ילדים גם במסגרתו של בית הדין הרבני.

איך מתבצע הליך גירושין הלכה למעשה?

על בן הזוג הפונה לבית הדין הרבני להגיש באמצעות עורך דין כתב תביעה בו פרטיו המלאים ופרטי הצד השני, פרטי עורכי הדין או הטוענים הרבניים של שני הצדדים, האם לזוג ילדים, האם נבחנו חלופות לגירושין ונעשו ניסיונות להגיע לשלום בית, מה עילת הגירושין ואיזה סעד מבקש התובע כמו: צווי עיכוב יציאה מהארץ מחשש להשתמטות מתשלום מזונות ובמקרים קיצוניים הותרת האישה כעגונה, צווי עיקול על נכסים שעומדים לזכות האישה ויש חשש שהבעל ימכור אותם, וכל צו מניעה הנדרש בהתאם לנסיבות ואופי מערכת היחסים. 

את כתב התביעה יש להגיש למזכירות בית הדין לאחר תשלום אגרה. 

במקרה של פנייה לטיפול בית המשפט לענייני משפחה תוגש תביעה אזרחית נפרדת לכל עניין שבמחלוקת עליה נדרשת הכרעת בית המשפט. התביעה תנוסח על ידי עורך דין המתמחה בדיני משפחה.

לתביעה יצורף כל תיעוד רלבנטי שיש בו לתמוך בנכונות התביעה, ימולאו הטפסים הנדרשים, יוגשו תלושי משכורת אחרונים או אישור רואה חשבון על גובה ההכנסות וכן דרישה כתובה לסכום המזונות הנתבע. התובעים יחתמו על תצהיר והתביעה תוגש למזכירות בית המשפט לאחר תשלום אגרה.

תביעת גירושין שהוגשה בבית הדין הרבני תימסר לנתבע באמצעות שליח בית הדין הרבני אשר יחתים את הנתבע על אישור קבלתה וימציא את האישור גם לתובע. הליך פרוצדוראלי שמאשר קבלת התביעה.

פתיחת הליכים - לאחר קבלת התביעה מה עושים?

על הנתבע בתביעת מזונות למשל, להגיש כתב הגנה תוך 15 יום ובשאר התביעות במסגרת הליך הגירושין תוך 30 יום. כתב ההגנה יוגש לכל תביעה בנפרד.

במסגרתו יפרט המתגונן את כל המידע והמסמכים שיוגשו לבית המשפט ושיש בהם כדי להעיד על מצבו האמיתי כפי שמוצהר ומתועד על מנת שתתקבל החלטה עניינית שגם משרתת את האינטרסים שלו.

אם הנתבע ישהה את מועד הגשת כתב הגנתו ללא קבלת היתר להארכת מועד להגשת כתב הגנה מעורך דין של התובע או מבית המשפט, ניתן לדרוש פסק דין כנגדו רק על סמך התביעה מבלי שבית המשפט בחן והתרשם מהמידע הנטען בכתב ההגנה.

>>> הפורום לענייני משפחה וגירושין לרשותך <<<

אם בכתב ההגנה הועלו טיעונים חדשים שלא נטענו בכתב התביעה, הנתבע יכול לבקש בקשה לתשובה על כתב הגנתו. עם השלמת פרוצדורה זו, בית המשפט קובע מועד לקדם משפט, שזהו למעשה הדיון הראשון בהליך.

בני זוג שמגיעים להסכם גירושין עוד לפני מועד קדם משפט, יכולים לנצל את הדיון הזה לקבל תוקף של פסק דין להסכם ואז יוזמנו לדיון במעמד הצדדים על מנת לקבל תוקף של פסק דין, לאחר מכן יפנו בבקשה מוסכמת לבית הדין הרבני וגם שם יעבור ההסכם הליך של אישור בפני הדיינים, לאחר מכן ייקבע תאריך לקביעת שמות ולסידור הגט.

בהיעדרו של הסכם, יוזמנו הצדדים לדיון בקדם משפט ראשון ולאחריו ייקבע מועד לשמיעת הוכחות ובסופן ינתן פסק דין על סמך הראיות שהוצגו בהליך.

בשלב ההוכחות בית המשפט מגיש כל צד תצהיר עדות ראשית שלו ושל עדים אחרים שתומכים בתצהירו והם שיוזמנו להעיד לפי הצורך. מגישי התצהירים יחקרו על ידי בא כוח הצדדים ובית המשפט יתרשם וישקול את עדותם לפי מבחן הראיות כקבוע בחוק.

בתום שלב ההוכחות יוגשו סיכומים כתובים בצירוף תיעוד מוסמך התומך בגרסה הנטענת. הסיכומים נלמדים ובסוף הליך ינתן פסק הדין.

צריך לזכור כי הליכים אלה יכולים להימשך חודשים ושנים. תלוי במורכבותם ובאופן שבו הצדדים הניצים מתגוששים ומתנהלים. הואיל ומדובר במערכת מורכבת של דיני משפחה הדורשת התמחות והתמצאות בנבכי ההליכים והמשפט לא מומלץ לנהל את הליך הגירושין לבד.

כמובן שמומלץ ורצוי להיות מיוצג בהליכים על ידי עורך דין גירושין מיומן ורב ניסיון בתחום.

אם ההחלטה של בית המשפט או בית הדין לא מקובלת על אחד הצדדים ויש דרישה לשנותה, אפשר לעשות זאת באמצעות ערעור לבית המשפט המוסמך.

מרוץ הסמכויות והליכי הגירושין

הערכאה שקיבלה ראשונה את התביעה הרלוונטית, בהנחה שהיא בעלת הסמכות הענינית לידון בתביעה היא זו שתדון בה, מצב זה יוצר תופעה המכונה 'מרוץ הסמכויות'. כך במקרה בו הבעל הגיש ראשון תביעה לגט לבית הדין הרבני וכרך בה את נושא חלוקת הרכוש ומשמורת הילדים, לא ניתן להעביר את התביעה לבית המשפט לענייני משפחה.

יש הגורסים כי הרבנות מפלה לטובת הבעל מעצם טבעו של דין תורה. חשוב להבין כי לא תמיד כך הדבר ויש לפנות לקבלת יעוץ משפטי אישי טרם הגשת תביעה. בדומה, מקובל לחשוב כי בית המשפט נוקט בגישה פחות שמרנית ומפלה לטובה את האישה בהליכי משפט בהם דן, לרבות פסיקה מרחיקת לכת של מזונות, חלוקת רכוש וכדומה.

לכן, טובתה של האישה, כך נהוג לחשוב היא להגיש את התביעה ראשונה לבית המשפט טרם יגיש הבעל את התביעה לבית הדין הרבני.

יצוין כי האמור לעיל הינו בגדר קלישאה, ישנם תיקים רבים, בהם הקלישאה פועלת לרעת המשתמש בה, כלומר יש מקרים מובהקים בהם כדאי דווקא לאישה לפנות לבית הדין הרבני, ומקרים בהם הבעל ישיג הישגים טובים יותר אם יפנה לביהמ"ש ולכן יש להתייעץ עם עו"ד גירושין המומחה בתחום שכן כל מקרה נבחן לעומקו ולגופו.

זוגות שלא נישאו בבית הדין הרבני ומבקשים לפתוח הליכי גירושין

כאשר בני זוג שאינם בני אותה הדת, פסולי חיתון או חסרי דת נישאו בנישואין אזרחיים בחו"ל עליהם לפנות ישירות אל בית המשפט לענייני משפחה לשם התרת נישואין, אין בית הדין הרבני סמכות דיון בעניין.

זוגות יהודים שנישאו בחו"ל יאלצו בכל זאת לגשת אל בית הדין הרבני מכיוון שהוא הגוף היחיד המוסמך לפסוק ולהכריע בעניינם, לרבות מתן גט לחומרא, מתן גט כדת משה וישראל ושאר חלופות.

זקוק/ה לסיוע אישי בעניין הליכי גירושין? יש לך שאלות בנושא?
חייג/י לשיחה אישית עם עו"ד איילת שיים מור: 03-9239966

 

תאריך: 20/02/2013 07:38   
ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור